تبلیغات

اسلایدر

♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥ - حـالِ مـن


♥ دلــم گـرفتـﮧ ♥

از ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته! یا نیـــــــــــــــا ... یا نــــــــــــــرو

حـالِ مـن


صداﮮ موزیــکـ همیشگـﮯ...
قـورتــ دادنِ بغـض ...
هــجوم آوردنِ خاطراتـــ ...
حلقـﮧﮮ شفافـﮧ جمع شـده دور چـشـمـا ...
زمزمــﮧﮮ آهنـگـ ...
سرزنش کـردن خـودم ...
خـونـدن 1 smsخــــاص ...
و خـیـس شـدن بـﮯ اختیار گـــونـﮧ هـا...و مـرگـ تدریجـــﮯ ...
ایـن نـﮧ متنــﮧ نـﮧ ﮐپـــﮯ!
احوالــمـﮧ...ایــن حالِ مـن خـیلـﮯ حرفـﮧ هـا
بـچـﮧ هــــــا ...
تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1392سـاعت 22:09 نویسنده ŜĀĒĒĐ ?آمنت هـآ

Design: Raha-themes